1. <table id="u83wn"></table>

     <sub id="u83wn"></sub>

     <var id="u83wn"></var>
    1. <input id="u83wn"></input>
     <label id="u83wn"><ol id="u83wn"><tr id="u83wn"></tr></ol></label>

     唤组词和拼音(汉字唤组词)

     装修第一网 5 0
     唤组词和拼音(汉字唤组词)-第1张图片

     大家好,月月来为大家解答以上问题。唤组词和拼音,汉字唤组词很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

     1、 召唤【Chun Hun】问候:有事叫我。

     2、 叫头【hun tou】街头小贩或服务行业的人(如磨刀工、理发师)用来招揽顾客的各种铃铛。

     3、 呼来唤去【hlI Hun q】呼来唤去:大声呼喊。随叫随到,随叫随到。

     4、 大声喊[y o欢],叫。

     5、 叫[g o欢]高喊着。例如,从山上传来一个声音:回来吧,孩子!

     6、 叫[t hun]唱歌。

     7、 呼【k欢】指派遣军官。

     抱歉,评论功能暂时关闭!

     av无码zaix
      1. <table id="u83wn"></table>

        <sub id="u83wn"></sub>

        <var id="u83wn"></var>
       1. <input id="u83wn"></input>
        <label id="u83wn"><ol id="u83wn"><tr id="u83wn"></tr></ol></label>