1. <table id="u83wn"></table>

     <sub id="u83wn"></sub>

     <var id="u83wn"></var>
    1. <input id="u83wn"></input>
     <label id="u83wn"><ol id="u83wn"><tr id="u83wn"></tr></ol></label>

     2021普宁市区南平路东侧片区道路交通管制

     装修第一网 77 0

      交通管制路段:

      对南平路北段〔北环大道红绿灯路口至康美医院北侧道路西侧路口——康美医院北侧道路——新河西路(康美医院北侧道路西侧路口至北环大道红绿灯路口)〕实行单向行驶交通管制:

      康美医院北侧道路为单向行驶(自西向东行驶),设置导向牌,并对路面施划箭头方向标示;

      新河西路在施划的临时停车位内允许停车时间段为每天晚上8时至第二天上午6时,其余时间段禁停,并设置标识牌。

      管制时间:

     2021普宁市区南平路东侧片区道路交通管制-第1张图片

      2021年11月至2021年12月底。

     2021普宁市区南平路东侧片区道路交通管制-第2张图片

      ?通知原文:普宁市关于南平路东侧片区道路交通管制等的通知

     文章转载自:本地宝

     抱歉,评论功能暂时关闭!

     av无码zaix
      1. <table id="u83wn"></table>

        <sub id="u83wn"></sub>

        <var id="u83wn"></var>
       1. <input id="u83wn"></input>
        <label id="u83wn"><ol id="u83wn"><tr id="u83wn"></tr></ol></label>